Matematika za učenike srednjih škola, nastavnike, roditelje i ljubitelje matematike.

 

Savremena nastava matematike sa ilustracijama i ineraktvnim stranama ubrzava proces učenja kroz aktivno učešće učenika. 

Cilj ovog sajta da vam matematika bude izazov i pomoć da se:

– razvijaju logičko i apstraktno mišljenje;
– razvijaju sposobnosti jasnog i preciznog izražavanja i korišćenja osnovnog matematičko-logičkog jezika;
– razvijaju sposobnosti određivanja i procene kvantitativnih veličina i njihovog odnosa;
– razlikuju geometrijske objekate i njihove uzajamne odnose i transformacije;
– razumeju funkcionalne zavisnosti, njihovo predstavljanje i primenu;
– razvijaju sistematičnost, urednost, preciznost, temeljnost, istrajnost, kritičnost u radu, kreativnost; razvijaju radne navike i sposobnosti za samostalni i grupni rad; formiraju sistem vrednosti;
– stiču znanja i veštine korisne za transfer u druge predmete i razvijaju sposobnosti za pravilno korišćenje stručne literature;
– formiraju svest o univerzalnosti i primeni matematičkog načina mišljenja;
– učenici podstiču za stručni razvoj i usavršavanje u skladu sa individualnim sposobnostima i potrebama društva;
– razvijaju sposobnosti potrebne za rešavanje problema i novih situacija u procesu rada i svakodnevnom životu.

Stranice sajta u skadu su sa progmramom za nastavni predmet Matematika za učenike srednjih škola.

 

Sadržaj sajta NERAMAT- matematika

Matematika-MATEMATIČKA LOGIKA I SKUPOVI

 

Matematika-GEOMETRIJA

 

 

Matematika-ALGEBRA

 

 

Vektori

 

 

Matematika-TRIGONOMETRIJA

 

 

Matematika- ANALIZA

 

Obavezno pročitajte uputstvo za korišćenje sajta. Naučite da u učenju koristite procenu ostvarenih ciljeva, koje ste zadali na početku čitanja neke strane. Svoja znanja i napredak u učenjiu proveravajte zadacima i testovima sa sajta. Priključite se radu na Moodlu gde možete razmeniti mišljenja i potražiti savete od profesora ili svojih vršnjaka, naći još interaktivnih vežbi za redovnu ili dodatnu nastavu matematike i korisnu literaturu .

 

Redovno radite i proširite vaša znanja. 

 

Pročitajte i o istoriji matematike -istorijat.