Available courses

Opisni jezike HTML
Stilski listovi -Jezik CSS
Skript jezik JavaScript za klijentsko programiranje

Poliedri

Obrtna tela

Sistemi linearnih jednačina

Vektori

Analitička geometrija u ravni

Matematička indukcija i nizovi

Kompleksni brojevi i polinomi

Stepenovanje i korenovanje

Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija

Eksponencijalna i logaritamska i funkcija

Trigonometrijske funkcije

Funkcije

izvod funkcije

Integral

Verovatnoća i statistika

Elementi numeričke matematike

Iskazna ligika iskupovi

Elementarna teorija brojeva

Kombinatorika

Grafovi


Logika i skupovi

Realni brojevi

Proporcionalnost

Uvod u geometriju

Racionalni algebarski izrazi

Podudarnost

Linearne jednačine i nejednačine

Linearne funkcije

Sličnost

Trigonometrija pravouglog trougla

Nizovi i matrice