Available courses

Opisni jezike HTML;  Stilski listovi -Jezik CSS; Skript jezik JavaScript za klijentsko programiranje; PHP

Poliedri; Obrtna tela; Sistemi linearnih jednačina; Vektori; Analitička geometrija u ravni; Matematička indukcija i nizovi; Kompleksni brojevi i polinomi

Funkcije; izvod funkcije; Integral; Verovatnoća i statistikaElementi numeričke matematike.

Stepenovanje i korenovanje; Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija; Eksponencijalna i logaritamska i funkcija; Trigonometrijske funkcije.


Logika i skupovi; Realni brojevi; Proporcionalnost; Uvod u geometriju; Racionalni algebarski izraziPodudarnost; Linearne jednačine i nejednačine; Linearne funkcije; Sličnost; Trigonometrija pravouglog trougla; Nizovi i matrice


Šta su iracionalne jednačine i nejednačine; kako određujemo oblast definisanosti iracionalnih jednačina i nejednačina; tehnike rešavanja iracionalnih jednačina i nejednačina.

Iskazna ligika iskupovi, Elementarna teorija brojeva; KombinatorikaGrafovi


Analitičke geometrija u ravni: rastojanje između dve tačke ; podela duži u datoj razmeri; središte duži; površina trougla; razni oblici jednačine pravejednačina kružnice, prava i kružnica; jednačina elipse, prava i elipsa; jednačina hiperbole, prava i hiperbola; jednačina parabole, prava i parabola

Neodređeni integrali: neposredna integracija; metoda smene; parcijalna integracija; Metoda neodređenih koeficijenata; 
Određeni integral: metoda smene; parcijalna integracija; Primena određenog integrala na izračunavanje površine; Primena određenog integrala na izračunavanje zapremine; Primena određenog integrala na izračunavanje dužine luka krive.

Eksponencijalna funkcija, jednačine i nejednačine

Osobine logaritama, logaritamska funkcija i nejednačine

Trigonometrija na pravouglom trouglu; na trigonometrijskom krugu; adicione formule

Eksponencijale jednačine, nejednačine i funkcije