Algebarski izrazi se sastoje iz realnih konstanti i/ ili simbola promenljivih međusobno povezanih operacijama sabiranja, oduzimanja, množenja (stepenovanja) i deljenja, pri čemu se mogu pojaviti i zagrade. Kod racionalnih algebarskih izraza se ne sme pojaviti promenljiva pod znakom korena.

Pod racionalnim algebarskim izrazima podrazumevamo

  •  Simbole realnih brojeva;
  •  Simbole promenljivih ;
  •  Ako su A i B racionalni algebarski izrazi, onda su i A+B, A-B, AB,A:B  racionalni algebarski izrazi i
  •  Svi izrazi formirani konačnom primenom navedenih pravila  su racionalni algebarski izrazi.

Redosled izvođenja operacija je

  I stepenovanje;
 II množenje i deljenje;
III sabiranje i oduzimanje.

Operacije istog prioriteta se izvršavaju redom kako su napisane. Prioritet operacija se menja upotrebom zagrada.

Primeri racionalnih algebarskih izraza su