Povratak na stranu Kompleksni brojevi

U interaktivnom apletu Algebarski oblik kompleksnog broja neučićete :

  • Šta je imaginarna jedinica i;
  • Kako se stepenuje i ;
  • Sabiranje, oduzimenje, množenje i deljenje kompleksnih brojeva;
  • Geometrijsku interpretaciju kompleksnog broja;