Stepen čiji je izložilac ceo  broj, osnove a∈R prirodnim brojem n (n-ti stepen broj a) je proizvod n činilaca koji su jednaki broju a,     an=a·a·a·…·a.

Da bi uspešno radili sa stepenom čiji je izložilac ceo broj  neophodno je da znamo sledeće:

Pravila stepenovanja
Stepen čiji je izložilac negativan broj

Zadatak1:

Zadatak2

Zadatak 3:

Zadatak 4:

 

Zadatak 5:

 

Zadatak 6:

Povratak na stranu Algebra