Analiza grafik funkcije

Matematička analiza (starogrčki ανάλυσιςanálysis, rešenje) je oblast matematike koja između ostalog proučava granične vrednosti, integrale, izvode i redove. Oblast se pominje i pod imenima viša matematika, infinitezimalni račun, a u engleskoj literaturi kao „Kalkulus“ (engl. Calculus). To je veoma široka oblast matematike i predmet je višegodišnjih studija na fakultetima.

U principu, deli se na dva dela: diferencijalni i integralni račun. Proučavanje beskonačnih redova i analitičkih funkcija takođe spada u domen analitičke matematike.