Ако је funkcija f(x) definisana на  intervalu (a,b) i da je tačka x0 ∈(a,b) fiksna tačka.
Uočimo neku proizvoljnu tačku x ∈(a,b) . Razlika x1 – x0 pokazuje promenu ili priraštaj vrednosti nezavisno promenljive x i  obeležava sa ∆ x = x  – x0
Razlika f(x)- f(x0) predstavlja odgovarajuću promenu ili priraštaj funkcije f(x) i obično se obeležava sa
∆ f(x)= f(x )- f(x0 ) ili ako je funkcija označena sa y=f(x) može se zapisati: ∆ y= f(x)- f(x0 ).

Definicija: Prvi izvod funkcije y=f(x) , f:(a,b)→R, u tački x0 ∈(a,b) dat je formulom

definicija prvog izvoda

Tablica izvoda

Vikipedija -Izvodi ivšeg reda