Da bi uspešno ispitivali složene funkcije neophodno je poznavati grafike i osobine elementarnih funkcije.

U okviru  interaktivnog apleta  Elementarne  funkcije 1 nalaze se funkcije u elementarnom obliku : linearna, kvadratna , eksponencijala i logaritamska funkcija .

U okviru interaktivnog apleta  Elementarne funkcije 2 nalaze se funkcije u elementarnom obliku : sinusna, kosinusna, tangensna i kotangensna

Za navedene funkcije iscrtan je grafik i ispitan tok .

Elementarne funkcije 1 Elementarne funkcije 2

Povratak na stranu Realne funkcije