Broj a je leva granična vrednost funkcije f(x) u tački x0, ako za svako ε>0 postoji δ>0 takvo da je

 

Broj a je desna  granična vrednost funkcije f(x) u tački x0, ako za svako ε>0 postoji δ>0 takvo da je

Ako su za funkciju f(x) jednake leva i desna granična vrednost, onda postoji granična vrednost funkcije u tački a.

Leva i desna granična vrednost od velikog su značaja  ispitivanju funkcije na krajevima intervala definisanosti.

Povratak na stranu Realne funkcije