Elektronska pedagoška dokumentacija  predstavlja skup elektronskih dokumenata o sadržaju, toku, evaluaciji i ishodima nastavnog procesa.
Budući da je Elektronska pedagoška dokumentacija veoma obimna po svom sadržaju, neophodno je napraviti dobru strukturnu organizaciju pojedinačnih dokumenata s jedne strane, kao i njihovu međusobnu povezanost sa druge.
Njen kvalitet  ima odlučujući uticaj na kvalitet nastavnog procesa, s toga je kvalitetno formiranje pedagoške dokumentacije  ono čime smo se mi bavili.
 
Da bi se formirala  kvalitetna elektronska pedagoška dokumentacija neophodno je da imamo na raspolaganju sve mogućnosti koje elektronska dokumentacija daje, kao što su:
• da se jednom unet podatak prosleđuje automatski u sva dokumenta gde je neophodan
• da se putem internih veza brzo kreće kroz dokumentaciju
• da uspostavlja laku vezu sa eksternim elektronskim dokumentima.
 
 
Ovo omogućava, pored kvalitetnijeg formiranja dokumentacije, značajno skraćenje vremena potrebnog za njeno formiranje. I na kraju što je podjednako važno kretanje kroz dokumentaciju je neuporedivo jednostavnije. 
Iz svih ovih razloga mi smo kreirali elektronsku pedagošku svesku e-Nera, koja je: 
• Individualna – pripada jednom nastavniku.
• Trajna – nema ograničenje vremena korišćenja, broja predmeta, broja odeljenja.
• Pod kontrolom nastavnika, na njegovom računaru.
U izradi ove sveske učestvovali su pedagozi i nastavnici.
Elektronska pedagoška sveska je namenjena za pojedinačnu upotrebu i ima jedinstveni broj, ime nastavnika i ime škole. 
Koristeći Elektronsku pedagošku svesku e-Nera nastavnik je u mogućnosti da unese veliki broj podataka za kratko vreme (automatsko prosleđivanje podataka, padajuće liste), a istovremeno da u svkom trenutku ima uvid u bilo koji podatak iz ove dokumentacije.
Želimo posebno da naglasimo grafički prikaz napredovanja odeljenja u celini i svakog učenika pojedinačno.  
Nastojali smo, i nadamo se da smo uspeli, da pored bogatog sadržaja koji ova pedagoška sveska omogućava, učinimo što jednostavnijim njeno formiranje i korišćenje. 

 

  

elektronska pedagoška sveska za nastavnike
elektronska pedagoška sveska za nastavnike ocene

Vikipedija

Društvo matematičara 

ZUOV