Geometrija – izučavanje prostora započelo je geometrijom, koja obuhvata: osnovnu, diferencijalnu, algebarsku i fraktalnu , trigonometriju, topologiju i teoriju mera. Najpre je nastala euklidska geometrija i trigonometrija u  trodimenzionalnom prostoru, koja se kasnije proširila na neeuklidske , koje imaju centralnu ulogu u opštoj relativnosti.

 • Glavne oblasti 

 • Planimetrija – proučavanje geometrije ravni;
 • Stereometrija – proučavanje geometrije (3-dim.) prostora;
 • Trigonometrija – merenje uglova i duži;
  • Ravninska trigonometrija – na Euklidskoj ravni;
  • Sferna trigonometrija – na sfernim površinama;
  • Hiperbolička trigonometrija – na pseudosferama;
   • Hiperboličke funkcije – sinus, kosinus, …, kosekans hiperbolni;
 • Analitička geometrija – izražavanje koordinatama;
 • Diferencijalna geometrija – proučavanje metodama diferencijalnog računa

 

 

Sadržaj teme Geometrija

 

Geometrija sadržaj
Geometrija Hiperbola
Geometrija Hiperbola

Analitička geometrija,

predstavlja izučavanje geometrije korišćenjem principa algebre. Geometrijske likove posmatra u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom Dekartovom koordinatnom sistemu i predstavlja ih algebarskim jednačinama. Drugim rečima, ona definiše geometrijske oblike na numerički način, i iz takve reprezentacije izdvaja numeričke informacije. Numerički rezultat može biti vektor ili geometrijski lik.

Planimetrija,

(latinski: planum – ravan, grčki: μετρεω – merim) je deo elementarne geometrije u kojem se izučavaju svojstva figura koje leže u ravni.

Stereometrija 

(grički: στερεός – prostorni, μετρεω – merim) je deo elementarne geometrije koja izučava svojstva figura smeštenih u prostoru. 

U srednjoj školi, u nastavi matematike, obično se posle planimetrije, prelazi na izučavanje drugog dela elementarne  – stereometrije. Metodika nastave matematike, kada se oba dela elementarne geometrije izučavaju istovremeno, naziva se fuzionizam. 

Geometrija planimetrija i stereometrija
Geometrija planimetrija i stereometrija

Pročitajte još o :

Euklidovoj geometriji