Rastojanje između dve tačke
Podela duži u datoj razmeri
Površina trougla

Povratak na stranu Analitička geometrija