Stereometrija geometrijska tela

Stereometrija

  • Poliedri (poliedar, pravilni poledri, zadaci)
  • Prizma (prizma- prava i kosa, pravilna prizma, ravni preseci, površina i zapremina prizme,rešeni zadaci , testovi)
  • Piramida (piramida – prava i kosa, pravilna piramida, ravni preseci, zarubljena piramida, površina i zapremina piramide i zarubljene piramide,rešeni zadaci , testovi)
  • Valjak (cilindrična površ, prav i kos valjak,ravni preseci,  površina i zapremina valjka, rešeni zadaci, testovi)
  • Kupa (konusna površ, prava i kosa kupa,ravni preseci, zarubljena kupa,  površina i zapremina kupe i zarubljene kupe, rešeni zadaci, testovi)
  • Lopta (obrtna , sfera i lopta, kalota, pojas, ravni preseci,  površina i zapremina lopte, rešeni zadaci, testovi)

 

Povratak na stranu Geometrija

 

Čitajte o stereometriji na Vikipediji.