U interaktivnom apletu  Prizma zadaci 1  dati su zadaci osnovnog nivoa. Za rad zadataka neophodno je da znate

  • šta je prava, a šta pravilna prizma;
  • obrasce za površinu i zapreminu trostrane, četvorostrane i šestostrane prizme;
  • vezu između dijagonala romba i stranice romba;
  • Heronov obrazac za izračunavanje površine trougla preko dužina stranica trougla

Na prvoj strani Interaktivnog apleta je tekst zadataka.  

Preporuka je da svaki zadatak radite samostalno, a zatim rezultate proverite na naznačenim stranama (zadatak 1. zadatak 2, … ) interaktivnog apleta.

 

Povratak na stranu Prizma