Formativno ocenjivanje je redovno i plansko prikupljanje podataka o napredovanju učenika u toku samog procesa sticanja znanja. Z aformativno ocenjivanje možemo reći i da je to  vrednovanje samog procesa učenja. Formativno ocenjivanje pruža informaciju o ličnim podacima i individualnim svojstvima koja su od značaja za njegovo napredovanje, podatke o proveri postignuća, angažovanju učenika i napredovanju, stepenu samostalnosti, načinu učenja  datim preporukama za uspešniji rad, ponašanju učenika . 

 

Formativno ocenjivanje

 Formativne ocene nastavnik upisuje u pedagošku dokumentaciju (svesku ili fajl) . Redovnim upisom za svakog učenika se pravi portfolio  i obezbeđuje individualizacija procesa učenja kroz praćenje napredovanja svakog učenika.

Formativno ocenjivanje  treba da sadrži Pravilnikom propisane sadržaje ali i da bude povezano sa globalnim planom rada, operativnim planovima, školskim programom u kojima su programirane različite tehnike i metode vrednovanja i sa kriterijumima ocenjivanja koje usvaja stručno veće (potom pedagoški kolegijum) na osnovu propisanih programa i planova, obrazovnih standarda i pravilnika o ocenjivanju.

Nastavnik kreira  pedagošku dokumentaciju tako da ona odgovara njegovom načinu rada, da bude kvalitetan odraz njegove sopstvene prakse. 

Jedan od načina da tako važan i obiman posao ne predstavlja ogroman teret nastavniku, je kreiranje elektronske pedagoške sveske koja formativno ocenjivanje povezuje sa sumativnim ocenjivanjem i sa pedagoškom dokumentacijom (planovima), koju svaki nastavnik ima na globalnom i operativnom nivou.

 

 

 

Dijagram prati postignića učenika po svim indikatorima napretka.

 

Dijagram svih ocena