Trigonometrija (grčki τριγονο — trougao i grčki μετρειν — merenje, mera),deo je matematike i geometrije koji se bavi izračunavanjem elemenata trougla pronalaženjem zakonitosti zavisnosti u njihovim odnosima, kao i uspostavljanjem funkcija uglova koje ih definišu.Prvobitno je isključivo izračunavala vrednosti elemenata trougla. Njen prvobitni cilj je danas prevaziđen i primena trigonometrije na osnovu izračunavanja trigonometrijskih funkcija, van svakog posmatranja trougla, učinila je od trigonometrije značajnu oblast matematike i geometrije.  Trigonometrija je od ogromnog praktičnog značaja u različitim oblastima kao što su inženjerstvo, arhitektura, geodezija, navigacija i astronomija. 

Trigonometrijske funkcije imaju posebno važnu ulogu u matematičkoj analizi i koriste se za predstavljanje talasa i drugih periodičnih pojava.

Trigonometrija uvodTrigom

Podela trigonometrije :

 1. Ravanska trigonometrija proučava
  • Trigonometrijske funkcije, posebno:
   • sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans i kosekans;
  • Inverzne trigonometrijske funkcije, tzv. ciklometrijske, ili arkus-funkcije:
 2. Sferna trigonometrija, na površi sfere;
 3. Hiperbolička trigonometrija, trigonometrija Lobačevskog;
  • Hiperboličke funkcije:
   • sinus hiperbolički, kosinus hiperbolički, tangens hiperbolički, kotangens hiperbolički, sekans hiperbolički i kosekans hiperbolički;
  • Inverzne hiperboličke funkcije, tzv. area-funkcije.

Sadražaj teme trigonometrija

Pravougli trougao (definicije trigonometrijskih funkcija oštrog ugla, tablice vrednosti trigonometrijskih funkcija karakterističnih uglova, izračunavanje vrednosti trigonometrijskih funkcija, zadaci , osnovni trigonometrijski identiteti, interaktivne strane)

Trigonometrijski krug (mere uglova stepen-radijan, definicije trigonometrijskih funkcija proizvoljnog na trigonometrijskom krugu, prevođenje trigonometrijskih funkcija proizvoljnog ugla na uglove prvog kvadranta- izvođenje formula , adicione formule, formule za prevođenje zbira u priozvod i obrnuto, rešeni zadaci, interaktivne strane)

Trigonometrijske funkcije (osobine trigonometrijskih funkcija , značajne tačke za ispitivanje funkcija, konstrukcija osnovnih funkcija y=sinx, y=cosx,y=tgx i y=ctgx , uticaj koeficijenata A,B,C,D na grafik i tok funkcije y=Asin(Bx+C)+D, y=Acos(Bx+C)+D, y=Atg(Bx+C)+D, y=Actg(Bx+C)+D, interaktivne strane)

Trigonometrijske jednačine (pravila za rešavanje osnovnih trigonometrijskih funkcija sinx=m, cosx=m, tgx=m. ctgx=m,  interaktivne strana sa tipovima trigonometrijskih jednačina, rešeni zadaci)

Trigonometrijske nejednačine ( pravila za rešavanje osnovnih trigonometrijskih funkcija sinx≥m, cosx≥m, tgx≥m. ctgx≥m, interaktivne strana sa tipovima trigonometrijskih nejednačina, rešeni zadaci

Invrzne trigonometrijske funkcije (grafici i zadaci )

Formule

Povratak na stranu trigonometrija