Trigonometrijske jednacine

Rešavanje osnvnih trigonometrijskih jednačina sinx=m, cosx=m, tgx=m, ctgx=m

U ineraktivnim apletima dat je postupak rešavanja osnovnih trigonometrijskih jednačina , trigonometrijskih  jednačina koje se svode na kvadratne, trigonometrijskih  jednačina koje se svode na homogenu, trigonometrijskih  jednačina koje se svode na adicione formule.

Povratak na stranu Trigonometrija