tablica vrednosti trigonometrijskih funkcija oštraog ugla
velika tablica vrednosti trigonometrijskih funkcija nekog ugla

Ugao od 45° je ugao jednakokrako pravouglog trougla. Iz njega su izvedene vrednosti trigonometrijskih funkcija ugla od 45° koje su prikazane u tablici.

Ugao od 60° javlja se u jednakostraničnom trouglu. Kako smo trigonometriske funkcije definisali na pravouglom trouglu, postavićemo  visinu  na bilo koju stranicu ovog trougla. Postavljena visina, deli jednakostraničan trougao na dva pravougla trougla sa uglovima od 30° i 60°. Iz tih pravouglih trouglova izvedene su vrednosti trigonometrijskih funkcija uglova od 30°  i 60°  koje su prikazane u tablici.

Pokušajte sami da izvedete ove vrednosti a zatim, izborom ugla, proverite vaše rezultate u apletu koji sledi.

Povratak na stranu Pravougli trougao