Rastojanje između dve tačke, podela duži u datoj razmeri , površina trougla

Povratak na stranu Analitička geometrija