Analitička geometrija

Analitička geometrija predstavlja izučavanje geometrije korišćenjem principa algebre. Geometrijske likove posmatra u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom Dekartovom koordinatnom sistemu i predstavlja ih algebarskim jednačinama. 

Analitička geometrija u ravni proučava u okviru dvodimenzinalnog prostora, pridružujuči koordinatama  tačkaka nekog lika algebarske jednačine, prave, krive drugog reda i njihve međusobne odnose.

Saznaćete kako se korišćenjem koordinata tačaka određuje: