Podudarnost trouglova prvi stav- SUS

(stranica – ugao- stranica)

Ako dva trougla imaju jedake po dve odgovarajuće stranice i njima zahvaćen ugao (ugao između tih stranica), tada su ta dva trougla podudarna.

Podudarnost trouglova drugi stav –USU

(ugao – stranica – ugao)

Ako dva trougla imaju jednaku jednu stranicu i jednake na njoj nalegle uglove, tada su ti trouglovi podudarni.

 

Podudarnosti trouglova treći stav  – SSS

(stranica – stranica – stranica)

Ako su sve tri stranice jednog trougla jednake odgovarajućim stranicama drugog trougla, tada su ti trouglovi podudarni.

Podudarnost trouglova četvrti stav  – SSU

(stranica – stranica  – ugao)

Ako su dve stranice i ugao naspram duže od njih jednog trougla jednaki odgovarajućoj stranici i uglu drugog trougla, tada su ti trouglovi podudarni.

Urađeni zadaci -čas1 Podudarnost-čas2 Konstruktivni zadci

Povratak na stranu Planimetrija