PROMENA AMPLITUDE FUNKCIJE

Parametar A utiče na amplitudu funkcije . On množi sve vrednosti funkcije . Najveće promene su u množenju minimuma i maksimuma. Promena nema samo kod nula funkcije –preseka sa x-Osom. 

ymax=ΙAΙ ,  ymin=-ΙAΙ

y=Asinx y=Acosx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PROMENA OSNOVNOG PERIODA – FREKVENCIJE 

Parametar B utiče na frekvenciju funkcije i menja njen osnovni period. Računa se To=2π/B. Ako je B>1 funkcija je sabijena jer joj je osnovni period smanjen a ako je <1 funcija je rastegnuta jer joj se osnovni period povećava.

y=Asin(Bx) y=Acos(Bx)

FAZNO POMERANJE FUNKCIJE

Parametar C pomera funkciju fazno C> pomera levo a C<0 desno

y=Asin(Bx+C)

Povratak na stranu Trigonometrijske funkcije