U interaktivnom apletu Trigonometrijski oblik kompleksnog broja možete da naučite:

  • kako kompleksan broj iz algebarskog oblika prevodimo u trigonometrijski oblik kompleksng broja;
  • Kako određujemo r, a kako φ;
  • možemo li da množimo i delimo kompleksne brojeve koji imaju trigonometrijski oblik komplesnog broja ;
  • kako stepenujemo kompleksne brojeve;
  • kako korenujemo kompleksne brojeve.

 Povratak na stranu Kompleksni brojevi