Kako izračunati sinx, cosx, tgx ili ctgx ?

Povratak na stranu Pravougli trougao