Kvadratni koren je unarna matematička operacija inverzna kvadriranju. Oznaka ove operacije nad nekim brojem x je , i čita se kao „koren iz x“.

Potpuno ispravno bi bilo da pišemo  i izgovaramo, kvadratni koren od x“.

Kvadratni koren broja x je nenegativan broj koji pomnožen sam sobom daje x.

Za svaki pozitivan broj x postoje tačno tačno dva realna broja čiji su kvadrati jednaki broju x. Jedan od tih brojeva je pozitivan  a drugi negativan.

Koren iz 0 jednak je 0.

Kubni koren broja x je broj čiji je kub jednak broju x.

Na sličan način se definiše i n-ti koren

 

 

 

Kvadratni koren-pravila

Zadatak 1: 

Koren zadatak 1

 

 

Zadatak 2: Uprosti izraz

 

 

Zadatak 3:Uprosti izraz:

 

 

 

Zadatak 4: Izračunaj

 

 

Zadatak 5: Uprosti izraze

ili

 

 

Zadatak 6: Izračunati

 

 

Zadatak 7: Izračunati

Stepen čiji je izvožilac racionalan broj

Stepen čiji je izvožilac ceo broj

Povratak na stranu Algebra